វិធីសាស្រ្តទូទាត់

អ្នកអាចភ្ជាប់ PayPal កាតឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬគណនីធនាគាររបស់អ្នកទៅ PayPal សម្រាប់ការទិញផលិតផលមួយចំនួនរបស់យើង។ បន្ទាប់ពីដាក់ស្នើការបញ្ជាទិញ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅ PayPal ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

1.ចូលគណនី PayPal របស់អ្នក ឬប្រើ Credit Card Express;
2. បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតកាតរបស់អ្នក ហើយការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋាន PayPal របស់អ្នក។ បន្ទាប់មកចុច "បញ្ជូន";
3.ការទូទាត់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការ ហើយវិក្កយបត្រមួយនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

ចំណាំ៖ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋាន PayPal របស់អ្នក។ សូមប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។

របៀបបង់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកប្រាក់ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន។ សូមចុចលើ Paypal ហើយស្វែងរក 'Pay with Debit or Credit Card'
បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីការទូទាត់ អាសយដ្ឋានវិក្កយបត្ររបស់អ្នក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

ទិញឥឡូវបង់នៅពេលក្រោយ

https://www.paypal.com/us/digital-wallet/ways-to-pay/buy-now-pay-later, click this link to learn more