ផលិតផល 2

ផលិតផល 2


ឆ្លាត។ សាមញ្ញ។ ស្ដង់ដារថ្មីក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើដៃ។

ឧបករណ៍ព្យាបាលដោយចលនាឆ្លាតវៃសាមញ្ញនេះផ្តល់អាទិភាពដល់លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវការ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវថាមពល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលសាច់ដុំជ្រៅរបស់ Booster ។ បន្ធូរភាពមិនស្រួល បន្ធូរភាពតឹងណែន និងតានតឹង និងងើបឡើងវិញបានលឿនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។